Nr 3 / 1999 CZERWIEC Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek
EBIB

Elektroniczny Biuletyn
Informacyjny Bibliotekarzy


Felieton prowadzącego

Artykuły: Polemika

Listy do redakcji

Komunikaty:

Spis numerów
 
 
ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący numeru:
Anna Osiewalska

Korekta:
Jadwiga Wielgut-Walczak, Joanna Grześkowiak
Monika Niemirowska, Marek Jurowski
ebib.redakcja@win.oss.wroc.pl