Rozmiar: 0 bajtówRozmiar: 4432 bajtów Rozmiar: 2602 bajtów
 
Rozmiar: 22594 bajtów

Biblioteka Uczelniana
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Apel do bibliotek

Potrzebujemy książek!

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie jest instytucją powstałą w lipcu 1999 roku. Kształci studentów w systemie stacjonarnym na kierunkach: elektronika z informatyką techniczną, eksploatacja i diagnostyka maszyn, produkcja i zarządzanie w rolnictwie, wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, edukacja muzyczna z muzyką estradową, pedagogika społeczna, turystyka i rekreacja. W planie najbliższego roku akademickiego znajdują się również formy studiów podyplomowych i kursów pedagogicznych.

Przygotowanie poszczególnych programów nauczania powierzone zostało doświadczonym i cenionym nauczycielom akademickim poznańskich wyższych uczelni. Dotąd zawarto umowy o współpracy z Akademią Muzyczną, Akademią Rolniczą, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Politechniką Poznańską.

PWSZ w Lesznie kształci obecnie ok. 350 studentów pierwszego roku. W nadchodzącym roku akademickim ta ilość się podwoi. Stąd też Biblioteka Uczelniana stoi przed koniecznością poszerzania swego księgozbioru, i to w dość szybkim tempie, przekraczającym możliwości wynikające z rytmicznych zakupów bieżących. Dlatego bylibyśmy wdzięczni za okazaną nam w tym względzie pomoc. Jeśli Państwo mają w swoich bibliotekach dublujące się lub zbędne tytuły, będę wdzięczny za ich nieodpłatne przekazanie. Interesują nas dziedziny odpowiadające kierunkom kształcenia, a ponadto pedagogika, filozofia, psychologia i socjologia, gdyż te przedmioty wchodzą w skład programów nauczania na kierunkach pedagogicznych.

Nasza młoda uczelnia z wdzięcznością przyjmie Państwa pomoc, która w przyszłości - mam nadzieję - zaowocuje współpracą.

Ryszard Biberstajn
Dyrektor Biblioteki PWSZ
tel. (O-65) 529-60-88


Biberstajn R.: Apel do bibliotek. EBIB 4/2000 (12).
www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/apel.html