Powrót do strony głównej numeru

ISSN: 1507-7187

Spis numerów

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący numeru:
Aleksander Radwański

Korekta:
Joanna Grześkowiak, Jadwiga Wielgut-Walczak, Marek Jurowski

ebib.redakcja@win.oss.wroc.pl

Strony projektował: Stanisław Skórka

 Numer jubileuszowy

W numerze:

Felieton prowadzącego
Felieton jubileuszowy naczelnego

Artykuły jubileuszowe:

Artykuły:

Komunikaty:

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 2000 nr 4 (12). www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12