Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Spis numerów

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący numeru:
Anna Komperda

Korekta:
Joanna Grześkowiak, Monika Niemirowska, Jadwiga Walczak, Bożena Grocholska

Redakcja techniczna:
Barbara Szczepańska, Urszula Puszkiewicz

mailto:ebib.redakcja@oss.wroc.pl

Strony projektował: Stanisław Skórka

Bibliotekarz dziedzinowy

W numerze:

Felieton prowadzącego

Artykuły:

Głos w dyskusji:

Komunikaty:

Prawo:

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 10/2000 (18) grudzień. www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/