Rozmiar: 263 bajtów

PoprzedniPowrót do strony głównej  Następny

Rozmiar: 271 bajtów    

 
Rozmiar: 1033 bajtów Rozmiar: 1016 bajtów
 

KONFERENCJA NAUKOZNAWCZA

Uniwersytet Śląski i Komitet Naukoznawstwa PAN organizują w dniach 22-23 listopada 2001r. w Cieszynie konferencję naukową pt. "Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej". W zamierzeniu organizatorów, spotkanie to powinno stanowić okazję do przedstawienia najnowszych doświadczeń w stosowaniu - w realiach nauki polskiej - szeroko rozumianych metod naukometrycznych. Byłaby to kontynuacja tematyczna owocnej konferencji z 1995 roku, zorganizowanej przez Komitet Naukoznawstwa PAN i Fundację im. Stefana Batorego.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji referatów dotyczących różnych aspektów wykorzystania metod statystyczno-porównawczych w wartościowaniu osiągnięć indywidualnych oraz zespołowych, w tym sposobów oceny dorobku instytucji naukowych. Szczególnie ważny punkt odniesienia stanowią bieżące skutki i doświadczenia wynikające z funkcjonowania parametrycznego systemu kategoryzacji jednostek badawczych przez Komitet Badań Naukowych. Z drugiej strony, preferowane będą informacje z kręgu nauk społeczno-humanistycznych, dotąd w niewielkim stopniu uwzględnianych w opracowaniach bibliometrycznych. Przedstawione zostaną, między innymi, pierwsze wyniki analizy bazy danych (z indeksem cytowań) "Polska Literatura Humanistyczna", tworzonej na Uniwersytecie Śląskim wspólnie z sześcioma innymi uczelniami. Przewidywany koszt uczestnictwa ok.150,- zł.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 28 lutego 2001 r. na adres: Prof. dr hab. Grzegorz Racki racki@us.edu.pl, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice.

  
Rozmiar: 1017 bajtów 
 
Rozmiar: 1012 bajtów

 
Rozmiar: 263 bajtów

EBIB 10/2000 (18)
Konferencja -Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej
www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/konfer.html

Rozmiar: 271 bajtów