Zestawienie czasu powstania utworów z datą ich pierwodruku wraz z sygnaturą ZNiO

L.p.Tytuł utworuRok
powstania
Pierwodruk Wydrukowano w: Sygnatura
1. Do rządu imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu 1815 1905 J.Kallenbach: Czasy i ludzie, Warszawa 120.092
2. Dziewica z Orleanu. Przekład z Woltera 1817 1921 "Skamander" nr 7/9 163.666
3. [Rozbiór niektórych zasad ustawy Towarzystwo Filomatów] 1817 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
4. Uwagi nad tłumaczeniem romansu pod tytułem: "Dziennik Karola Engielmana" 1817 1945 T.Łopalewski: Nieznane pisma filomackie. "Twórczość" z.4 295.233; 297.011
5. Uwagi nad "Dumaniem u rozwalin zamku Giedymina" 1817 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
6. Aniela. Naśladowanie z Woltera 1817 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
7. Powab zimy. Opisanie 1817    Tylko w rękopisie   
8. Rozbiór przekładu z Kwinta Kalabra: "Śmierć Achillesa" 1817 1945 T.Łopalewski: Nieznane pisma filomackie. "Twórczość" z.4 295.233; 297.011
9. Uwagi nad pisemkiem "O początkach moralnych czynności" 1817 1945 T.Łopalewski. J.w. J.w.
10. Zima miejska 1818 1818 "Tygodnik Wileński" t.6. nr 126 297.671
11. Uwagi nad pismem pod tytułem "Początek i postep poezji dramatycznej u Greków i Rzymian" 1818 1945 T.Łopalewski: Nieznane pisma filomackie. "Twórczość" z.4. 295.233; 297.011
12. Przypomnienie. Sonet 1818 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
13. Już się z pogodnych niebios... 1818 1866 J.Z. [Ignacy Zdanowicz]: Pamiętnik o Filomatach i Filaretach, Paryż Ossolineum nie posiada
14. Uwagi nad wierszem "Do Anieli" 1818 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
15. [Przemowa przy otwarciu posiadzeń wydziału I. Tow. Filom., na posiedzeniu naukowym tegoż wydziału 29 IX 1818] 1818 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
16. Przechadzki wiejskie. (Przechadzka o piękności) 1818 1945 T.Łopalewski: Nieznane pisma filomackie. "Twórczość" z.4. 295.233; 297.011
17. Wiadomości o czynnościach wydziału I Tow. Filom. od 1 VII do 15 XI 1818... 1818 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
18. [Projekt instrukcji do układania wiadomości naukowych...] 1818 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
19. Instrukcja sekretarzom tycząca się wiadomości naukowych... 1818 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
20. Instrukcja dla członka trudniącego się wydawaniem i odbieraniem pism periodycznych 1818 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
21. Uwagi nad dumą 1818 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
22. [O najlepszym sposobie rozwiązywania zagadnień i twierdzeń geometrycznych] 1818 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
23. Walka miodowa. Prolog do bitwy 1818 1917 J.Tretiak: A.Mickiewicz w świetle nowych źródeł, Kraków 147.249
24. [Improwizacja do przyjaciół, w odpowiedzi na wierszowane przemówienia Jana Czeczota i Tomasza Zana] 1818 1908 "Pamiętnik Literacki" s.493 111.233; 111.234; 297.945
25. Żywilla. Powiastka z dziejów litewskich 1818 1819 "Tygodnik Wileński" t.7 nr 133 Ossolineum nie posiada tego tomu
26. Uwagi nad "Jagiellonidą" Dyzmasa Bończy Tomaszewskiego 1818 1819 "Pamiętnik Warszawski", t.13 styczeń 12.029; 556.139
27. [Powitanie Jana Czeczota jako członka czynnego, na posiedzeniu administracyjnym wydziału I Tow. Filomatów] 1819 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
28. Wiadomość o czynościach wydziału I... 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
29. [Dalsze uwagi o ustawach dla korespondentów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
30. [Myśli o piśmie periodycznym i doniesieniu o Towarzystwie Sześciu...] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
31. [Instrukcja dla Tomasza Zana podług rządowych postanowień Tow. Filomatów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
32. [Powitanie Dominika Chodźki jako członka korespondenta...] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
33. [O planie nowej organizacji Tow. Filomatów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
34. [O Towarzystwie Rządzącym] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
35. O raportach 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
36. Kartofla. Poemko w czterech pieśniach 1819-1821 1841 "Echo". Tygodniowy dodatek do "Gazety Warszawskiej" nr 6. [Tylko fragment pieśni I] Ossolineum nie posiada tego rocznika
37. Wiadomość naukowa z tomu ósmego genewskiej "Bibliotheque Universelle" 1819 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
38. Wiadomość naukowa z miesiąca stycznia... 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
39. [Jamby na imieninach Józefów: Jeżowskiego i Kowalewskiego] 1819 1912 J.Chrzanowski: Nieznany wiersz Mickiewicza. "Tygodnik Ilustrowany" nr 52 295.402; 295.738
40. [Wiadomość o czynnościach Wydziału I Tow. Filomatów...] 1819 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
41. [Projekt ustaw dla Klubu Przyjaciół] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
42. [Wiadomość naukowa z "Journal des Debats"] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
43. Wiadomość naukowa z miesiąca lutego 1819 z Pamiętnika Naukowego Warszawskiego 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
44. [O ustawach zasadniczych Tow. Filomatów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
45. Wiersz do Hieronima: Warcaby 1819 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
46. [O członkach czynnych Tow. Filomatów] 1819 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
47. [O stosunku klasy czynnej do korespondentów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
48. [O komitecie dozorczym dla klasy korespondentów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
49. [O klasie wstępnej] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
50. [O podwydziałach] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
51. [Mowa] Na przyjęcie Wincentego Giecołda i Wincentego Budrewicza 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
52. [Do Onufrego Pietraszkiewicza] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
53. [Jamby na imieninach Onufrego Pietraszkiewicza] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
54. [O urządzeniu klasy wstępnej na prowincji] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
55. [Projekt zatrzymania dotychczasowego klasy korespondentów] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
56. Jamby na imieninach Czeczota 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
57. [Recenzja pisma pt: "Jakim sposobem wybierać należy naukę dla ciągłego jej się poświęcania i jaką ostrożność zachować, aby wybrana anuka skutecznie nabywana być mogła"] 1819 1945 T.Łopalewski: Nieznane pisma filomackie. "Twórczość" z.4 295.233; 297.011
58. [Jamby powszechne] 1819 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
59. Nullus argento color... 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
60. Ovidii ["Tristium"] 1819 1910 Nieznane pisma... J.w. J.w.
61. [Pieśń] (Hej radością oczy błysną...) 1819 1908 "Pamiętnik Literacki" s.491 111.233; 111.234; 297.945
62. To lubię. Ballada 1819 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
63. Do przyjaciół posyłając im balladę "To lubię" 1819 1822 Poezje... J.w. J.w.
64. Recenzja operetki "Małgorzata z Zębocina" 1819 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
65. Wniesienie do Towarzystwa [w sprawie tworzenia związków] 1820 1921 J.Czubek: Materiały do historii Towarzystwa Filomatów. T.2. Kraków Ossolineum nie posiada
66. [Triolet]. (Tak, nigdy już nie powiem...) 1820 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
67. Przypadek na gościńcu między W. i K. 1820 1910 Nieznane pisma ... J.w. J.w.
68. [Do Czeczota] 1820 1910 Nieznane pisma ... J.w. J.w.
69. [Uwagi o piśmie periodycznym] 1820 1910 Nieznane pisma ... J.w. J.w.
70. Rękawiczka. Z Szyllera 1820 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
71. Tukaj albo Próby przyjaźni 1820 1822 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
72. Lilie 1820 1822 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
73. Pierwiosnek 1820 1822 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
74. Amalia. (Z Szyllera) 1820 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
75. Światło i ciepło. (Z Szyllera) 1820 1910 Nieznane pisma ... J.w. J.w.
76. Do Niemna 1820 1826 "Dziennik Warszawski" t.4 3.951; 297.020
77. Nauka. (Z Gleima) 1820 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
78. Co to jest? (Z Gleima) 1820 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza... J.w. J.w.
79. Cztery toasty 1820 1828 "Motyl" nr 4 10.008; 98.457
80. Marylli Kurhanek 1820 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
81. Oda do młodości 1820 1827 Polihymnia czyli Piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez J.J.Szczepańskiego. T.4. Wybór pism Adama Mickiewicza. Lwów 268.226
82. Pieśń Filaretów (Hej użyjmy żywota...) 1820 1828 Motyl nr 19. Utwór opublikowany pod tytułem "Anakreontyk" 98.457
83. Hymn na dzień Zwiastowania N.P.Maryi 1820 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
84. Romantyczność 1821 1822 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
85. Olympia I. (Z Pindara) 1821 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
86. Powrót taty 1821 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
87. Littera ad Tomaszum de arte wygodika 1821 1913 Uzupełnienia do Korespondencji Filomatów, Kraków Ossolineum nie posiada
88. Żeglarz 1821 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
89. Rybka 1821 1822 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
90. Świtezianka 1821 1822 "Dziennik Wileński" t.1 297.125
91. Z ablumu Maryi P[uttkamerowej] 1821 1899 "Tygodnik Polski" nr 3 294.038
92. Dudarz. Romans 1821 1822 Poezje Adama Mickiewicza. T.1. Wilno 259.554
93. Pani Twardowska. Ballada 1821 1822 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
94. Dodatek do "Cwibaka" 1821 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
95. Dziady. Część druga 1821 1823 Poezja Adama Mickiewicza. T.2. Wilno 259.554
96. Dziady. Widowisko. Część pierwsza. (Fragmenty) 1821 1860 A.Mickiewicz: Pisma. T.3. Paryż 49.641; 223.114
97. Wstęp do historii 1821 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów wydał Józef Kallenbach, Kraków 128.508; 128.509; 361.679; 511.575; 556.697
98. [L'art dramatique en Pologne] 1821 1910 Nieznane pisma A.Mickiewicza... J.w. J.w.
99. [Seksterny wykładów kowieńskich. Początki historii literatury grackiej wykładanej w szkole powiatowej kowieńskiej 1820-1821 w kl. VI] 1821 1898 Pamięci Adama Mickiewicza. Zeszyt jubileuszowy "Muzeum" nr 6/7, Lwów 222.167; 297.292
100. [Seksterny wykładów kowieńskich. Historia literatury polskiej przez Adama Mickiewicza, profesora w szkole powiatowej kowieńskiej] 1821 1898 Pamięci Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
101. [Seksterny wykładów kowieńskich. Wymowa. Kurs wykładu Adama Mickiewicza w szkole powiatowej kowieńskiej] 1821 1898 Pamięci Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
102. Do Joachima Lelewela z okoliczności rozpoczęcia kursu historyi powszechney w Uniwersytecie Wileńskim 1822 1822 Wilno. W drukarni W.Marcinowskiego 320.304; 331.580
103. Poezja Adama Mickiewicza. T.1.   1822 Wilno. W drukarni Józefa Zawadzkiego 259.554
104. Objaśnienia do poematu opisowego Zofijówka 1822 1822 Poezje Stanisława Trembeckiego. T.2. Wilno 251.000
105. Gotfried August Burger 1822 1822 "Dziennik Wileński" t.1 297.125
106. Pies i wilk. (Naśladowanie z Lafontaina) 1822 1829 "Motyl" nr 6, Warszawa Ossolineum nie posiada
107. Grażyna 1822 1823 Poezje Adama Mickiewicza. T.2. Wilno 259.554
108. Dziady. Część czwarta 1822-1823 1823 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
109. Przedmowa [do Dziadów części II]. Upiór 1823 1823 Poezje Adama Mickiewicza... J.w. J.w.
110. Do Marii P... ofiarując jej drugi tomik Poezyj 1823 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641; 223.114
111. Pożegnanie Czajd Harolda. (Z Lorda Byrona) 1823 1826 "Dziennik Warszawski" t.3 3.951; 297.020
112. Do M*** 1823 1826 "Dziennik Warszawski". J.w. J.w.
113. Panicz i dziewczyna 1823 1826 Poezje Antoniego Odyńca. T.2. Wilno 286.554
114. Nowy Rok 1823 1825 "Biblioteka Polska", t.2, Warszawa 290.017
115. Renegat. (Ballada turecka) 1824 1826 "Dziennik Warszawski" t.3 3.951; 297.020
116. Do Aleksandra Chodźki. Improwizacja 1824 1825 "Dziennik Warszawski" t.1 J.w.
117. Do Adama Suzina 1824 1880 A.Mickiewicz: Dzieła. T.5. Paryż 300.579; 223.115
118. W imionniku M.S. (Jak wielorakie świecą na tym błoniu kwiaty) 1824 1828 "Dziennik Wileński. Literatura nadobna" t.3 Ossolineum nie posiada tego tomu
119. Błogo temu 1824 1828 "Dziennik Wileński". J.w. J.w.
120. Do - w stambuch. (Ku różnym stronom...) 1824 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
121. Sen. (Z Lorda Byrona 1824 1826 "Dziennik Warszawski" t.4 3.951; 297.020
122. Euthanasia. Naśladowanie z Lorda Byrona 1824 1828 Poezje Adama Mickiewicza. T.3. Poznań 82.852; 285.775
123. Zdrowie Filaretek! Improwizacja 1824 1898 "Przewodnik Naukowy i Literacki", Lwów 117.234
124. Majtek 1824 1828 Poezje Adama Mickiewicza. T.3. Poznań 82.852; 285.775
125. [W imionniku Jana Wiernikowskiego] (Żegnaj mi Parnaski bracie...) 1824 1860 "Gazeta Codzienna" nr 43, Warszawa Ossolineum nie posiada tego rocznika
126. Improwizacja z powodu wysyłania Filaretów na linię kaukaską. (Muszę skończyć com zaczynał...) 1824 1911 A.Mickiewicz: Pisma. T.7. Brody 131.955
127. W imionniku Ludwiki Mackiewiczówny. (Nieznajomej dalekiej...) 1824 1825 "Biblioteka Polska" t.2 290.017
128. Do S.B. (Minęły chwile...) 1824 1829 "Melitele". Noworocznik na rok 1829. Wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca, Warszawa 11.362; 286.172
129. Wschód i Północ. W imionniku 1825 1844 "Niezabudka". Noworocznik wydany przez Jana Barszczewskiego, Petersburg 982.103
130. Podróżni. (W imionniku E.Hołowińskiej) 1825 1860 "Gazeta Codzienna" nr 102, Warszawa 297.125
131. Żeglarz. (Ilekroć ujrzysz...) 1825 1827 "Dziennik Wileński" t.2 297.125
132. Do D.D. (Moja pieszczotka...) 1825 1829 Poezje Adama Mickiewicza. T.5. Poznań 82.852; 285.775
133. Sen. (Chociaż zmuszona będziesz...) 1825 1827 "Dziennik Wileński" t.2 297.125
134. Rozmowa 1825 1827 "Dziennik Wileński". J.w. J.w.
135. Godzina. Elegia 1825 1827 "Dziennik Wileński". J.w. J.w.
136. Dwa słowa 1825 1835 "Znicz". Wydany przez J.Krzeczkowskiego, Wilno 45.659
137. Niepewnoœć 1825 1827 "Dziennik Wileński" t.2 297.125
138. Do D.D. (Gdybyœ ty na dzień jeden...) 1825 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.2. Petersubrg 87.633
139. Zaloty 1825 1860 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
140. (Rozeszliśmy się wczora...) Sonet 1825 1911 A.Mickiewicz: Pisma. T.7. Brody 131.955
141. Gdzie dawniej źrenicami...) Sonet 1825 1827 "Dziennik Wileński" t.2 297.125
142. Chór strzelców, podług muzyki i opery... 1825 1827 "Rozmaitości Warszawskie. Pismo dodatkowe do Gazety Korespondenta Warszawskiego" nr 36 78.036
143. (Poezyjo! Gdzie cudny pędzel...) Sonet 1825 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
144. Popas w Upicie. (Zdarzenie prawdziwe) 1825 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.1. 87.633
145. Renegat. Część II 1825 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
146. Dzwon i dzwonki 1825 1861 A.Mickiewicz: Pisma. J.w. J.w.
147. Pchła i rabin 1825 1861 A.Mickiewicz: Pisma. J.w. J.w.
148. Dumanie w dzień odjazdu 1825, 29 Octobra, Odessa 1825 1861 A.Mickiewicz: Pisma. J.w. J.w.
149. Sonety [tzw. erotyczne] 1825 1826 Sonety Adama Mickiewicza. Moskwa 74.894; 315.896; 316.022
150. Sonety krymskie 1825 1826 Sonety Adama Mickiewicza. J.w. J.w.
151. Jastrząb. - Na wysokości Kikii 1825 1826 A.Mickiewicz: Pisma. T.2. Paryż 49.641
152. Z tragedii Szekspira Romeo i Julia 1826 1830 "Melitele". Noworocznik na rok 1830. Wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca, Warszawa 11.362; 286.172
153. [Do imionnika Apollona Skalkowskiego] 1826 1860 "Kurier Wileński" nr 29 Ossolineum nie posiada tego rocznika
154. Ugolino. Wyjątek z "Boskiej Komedii" 1826 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.1. Petersburg 87.633
155. Ciemność. (Z Byrona) 1826 1829 Poezye Adama Mickiewicza. J.w. J.w.
156. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich przez... 1826 1828 Petersburg 10.087; 285.703; 511.717
157. Z Petrarki (O jasne, słodkie...) 1827 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.2. Petersburg 87.633
158. Podróżny. Z Goethego 1827 1829 Poezye Adama Mickiewicza. J.w. J.w.
159. Goethe i Byron 1827 1860 "Gazeta Codzienna" nr 110, Warszawa Ossolineum nie posiada tego rocznika
160. Nieznajomej siostrze przyjaciółki mojej 1827 1876 "Kronika Rodzinna" nr 13, Warszawa 58.829
161. Na pokój grecki 1827 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.1. Petersburg 87.633
162. Ustęp. Brulion 1827   Tylko w rękopisie  
163. [Ce que femme prefere. Quelle difference...[Miłość poety, a miłość filozofa 1827 1879 Melanges posthumes. Deuxieme serie, Paris 75.223
164. Do M.S. (Na jakimkolwiek świata...) 1827 1830 Noworocznik Litewski na rok 1831, Wilno 258.059
165. Wiersz do H.S. prosząc o wybranie bilteu na loterię 1827 1820 "Motyl" nr 11 10.008; 98.457
166. The Meeting of the Waters 1828 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
167. Czaty. Ballada ukraińska 1828 1829 "Melitele". Noworocznik na rok 1829. Wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca, Warszawa 11.362; 286.172
168. Trzech Budrysów. Ballada 1828 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.2. Petersburg 49.641
169. Szanfary. Kasyda z arabskiego 1828 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.1. J.w. J.w.
170. Almotenabbi. (Z arabskiego, według tłumaczenia Lagranża) 1828 1830 "Melitele". Noworocznik na rok 1830. Wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca, Warszawa 11.362; 286.172
171. Farys. Kasyda na cześć Emira Tadż-Ul Fechra ułożona 1828 1829 "Melitele". Noworocznik na rok 1829. Wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca, Warszawa 11.362; 286.172
172. Przypomnienie. Z Aleksandra Puszkina 1828 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.1. Petersburg 87.633
173. O krytykach i recenzentach warszawskich 1828 1829 Poezye Adama Mickiewicza. T.1. J.w. J.w.
174. Zając i żaba. (Z Lafontaina) 1829 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
175. [Przed wichrami szronem...] 1829 1872 Kalendarz domowy dla wsi i miasta na r. 1873 wydany przez J.Noskowskiego, Warszawa 268.274
176. Do*** Na Alpach w Splugen 1829 1833 Poezje Adama Mickiewicza. Nowe, pomnożone i zupełne wydanie. T.3. Warszawa 89.063; 285.695
177. Do Marceliny Łempickiej 1830 1837 "Melitele" Noworocznik na rok 1837, wydany przez J.N.Bobrowicza. Lipsk 52.070
178. Do mego Cziczerona 1830 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
179. Pomnik Piotra Wielkiego 1830 1832 Poezye Adama Mickiewicza. T.4. Paryż 82.693
180. Do H*** Wezwanie do Neapolu 1830 1833 Poezje Adama Mickiewicza. Nowe, pomnożone i zupełne wydanie. T.3. Warszawa 89.063; 285.695
181. Do Matki Polki 1830 1831 "Goniec Krakowski" nr 204 5.109
182. Aryman i Oromaz 1830 1836 Poezye Adama Mickiewicza. T.8. Paryż 82.693
183. Do księcia Golicyna 1830 1881 Kraków-Zagrzebiowi. Album, Kraków 77.126
184. List Mickiewicza do Ottona Spaziera z 31 VII, przedrukowany z przekładem niemieckim 1831 1831 "Der Komet" nr 130, Leipzig Ossolineum nie posiada tego czasopisma
185. Król chory i lis 1831 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
186. Ucieczka. Ballada 1831 1832 Poezye Adama Mickiewicza. Pięć tomów w jednym z portretem autora, Warszawa
Pierwodruk równoczesny z wydaniem samoistnym: Ucieczka. Ballada przez Adama Mickiewicza, Warszawa
Poezje:
60.494; 12.126
Wyd. sam.:
80.338; 478.456
187. Do Przyjaciół Moskali 1831 1832 Poezye Adama Mickiewicza. T.4, Paryż 82.693
188. Giaur. Ułamki powieści tureckiej z Lorda Byrona 1832 1835 Poezye Lorda Byrona tłumaczone... Paryż 82.693 (t.7)
189. Śniła się zima 1832 1880 A.Mickiewicz: Dzieła. T.5. Paryż 76.209
190. Dziady część III 1832 1832 Poezye Adama Mickiewicza. T.4. Paryż 82.693
191. Arcymistrz 1832 1836 "Rocznik Emigracji Polskiej", Paryż 47.831; 297.864
192. Rozmowa wieczorna 1832 1833 Poezye Adama Mickiewicza. Nowe, pomnożone i zupełne wydanie. T.3. Warszawa 89.063; 285.695
193. Mędrcy 1832 1833 Poezye Adama Mickiewicza. J.w. J.w.
194. Rozum i wiara 1832 1833 Poezye Adama Mickiewicza. J.w. J.w.
195. Nocleg 1832 1852 Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot 47.740
196. Śmierć pułkownika 1832 1833 A.Sowiński: Melodies Polonaises. Album Liryque..., Paris Ossolineum nie posiada tej pracy
197. Reduta Ordona. Opowiadanie Adjutanta 1832 1833 Poezye Stefana Garczyńskiego. T.2. Paryż 4.761
198. (Te rozkwitłe drzewa) 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
199. Do samotności 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
200. [Pieśń żołnierza 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
201. [Broń mię przed sobą samym...] 1832 1889 "Przegląd Polski" t.91 117.235; 297.009
202. Lis i kozieł 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.T.1. Paryż 49.641
203. Trójka koni 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
204. Tchórz na wyborach 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
205. Żaby i ich króle 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
206. Osieł i pies 1832 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
207. [Projekt odezwy do Rosjan] 1832 1905 Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Rapperswylu 330.278
208. Do Towarzystwa Literackiego Polskiego w Paryżu 1832 1924 "Gazeta Warszawska" nr 341 Ossolineum nie posiada tego numeru
209. Myśli moje o sejmie polskim 1832 1868 A.Mickiewicz: Dzieła. T.4. Paryż 134.957
210. Do Franciszka Grzymały 1832 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. T.2. Poznań 87.538; 278.899; 279.273
211. (Raz Grzymała na Taranie...) 1832 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. J.w. J.w.
212. (Pokłócił się hrabia z popem...) 1832 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. J.w. J.w.
213. Do demokratów 1832 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. J.w. J.w.
214. (Ludzie na czystem polu... Przypowieść) 1832 1888 "Kurier Warszawski" nr 1 Ossolineum nie posiada tego rocznika
215. (Komar, niewielkie licho...) 1832 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. T.2. Poznań 87.538; 278.899; 279.273
216. O duchu narodowym 1832 1880 A.Mickiewicz: Dzieła. T.5. Paryż 76.209; 218.240; 218.241; 300.579
217. Powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik pułku jazdy... 1832 1832 "Pielgrzym Polski" nr z 4.XI, Bourges 63.819; 290.826
218. Wezwanie do ziomków od Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich... 1832 1832 "Pielgrzym Polski" nr z 2 i 7 XII J.w.
219. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego 1832 1832 Paryż 45.312
220. O dziennikach katolickich francuskich pod względem sprawy polskiej 1833 1833 "Pielgrzym Polskich" nr z 5 i 9 II. Paryż 63.819; 290.826
221. Do Redaktora "Pielgrzyma Polskiego" 1833 1870 A.Mickiewicz: Korespondencja. T.2. Paryż 60.208; 508.717
222. Koza i wilk 1833 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
223. Pan Tadeusz 1833 1834 Paryż 82.115; 259.360; 556.735
224. Wiadomość o Towarzystwie Naukowej Pomocy 1834 1834 Pierwsze zdanie sprawy Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż Ossolinuem nie posiada tego tytułu
225. Wyjątek z tragedii Szyllera "Don Carlos" 1834 1834 "Znicz". Noworocznik wydany przez J.Krzeczkowskiego, Wilno 45.659
226. Pytasz za co Bóg trochą sławy mnie ozdobił... 1834 1889 "Przegląd Polski" t.91, Kraków 117.235; 297.009
227. De la peinture religieuse moderne des Allemands... 1835 1835 "La Revue du Nord" mars, Paris 297.298
228. La Semaine de miel d'un conscrit... 1835 1835 "La Revue du Nord". J.w. J.w.
229. L'histoire d'avenir 1835 1872 Melanges posthumes. Premiere serie, Paris 75.223
230. Widzenie (Dźwięk mnie uderzył...) 1835 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
231. Żal rozrzutnika 1835 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w.
Pierwodruk pod tytułem "Kochanek duchów"
J.w.
232. Veni Creator) 1835 1836 Ołtarzyk polski..., Paryż Ossolineum nie posiada tego tytułu
233. Widzenie (Dźwięk mnie uderzył...) 1835 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
234. Les Confederes de Bar 1836 1867 Drames polonais d'Adam Mickiewicz, Paris 57.388; 446.461; 477.623; 545.438
235. Jacques Jasiński ou les deux Polognes 1836 1867 Drames polonais... J.w. J.w.
236. Saint Albert 1836 1838 Encyclopedie Catholique, Paris Ossolineum nie posiada tego tytułu
237. Pouchkine et la mouvement litteraire en Russie 1837 1837 "Le Globe" mai Ossolineum nie posiada tego rocznika
238. Nad wodą wielką i czystą 1839 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
239. Gdy tu mój trup 1839 1861 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.
240. Polały się łzy... 1839 1861 A.Mickiewicz: Pisma. J.w. J.w.
241. Snuć miłość ja jedwabnik... 1839 1880 A.Mickiewicz: Dzieła. T.5. Paryż 300.579
242. (Delectans oculos opibus) 1839 1880 A.Mickiewicz: Pisma.J.w. J.w.1
243. Żona uparta 1840 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
244. Uprasza się łaskawych braci... (Ulotka) 1841 1841 Paryż Ossolineum nie posiada tego druku
245. Przemówienie na posiedzeniu rocznym Towarzystwa Literackiego w Paryżu 1842 1842 "Dziennik Narodowy" nr 58, Paryż 51.504
246. Nous soussignes avons appris... (Ulotka) 1842 1842 Paryż Ossolineum nie posiada tego druku
247. Słowa Chrystusa 1842 1868 A.Mickiewicz: Dzieła. T.4. Paryż 134.957
248. Słowa [Najświętszej Panny. W noc Wszystkich Świętych] 1842 1868 A.Mickiewicz: Dzieła. J.w. J.w.
249. Drzewo. Pisano w St. Germain 1842 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. T.3. Poznań 87.538; 278.899; 279.273
250. (Wsłuchać się szum wód...) 1842 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. J.w. J.w.
251. (Uciec z duszą ...) 1842 1892 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. J.w. J.w.
252. A Messieurs les Members de ;'ancienne Commision chargee de l'examen... (Ulotka) 1844 1844 Paryż Ossolineum nie posiada tego druku
253. Cnota. [Pomysły etymologiczne] 1844 1873 "Kronika Rodzinna" nr 10, Warszawa 58.829
254. Od Urzędu. (Kamieński pułkownik wojsk polskich...) 1845 1845 Paryż 189.099
255. [Przemówienie do młodzieży szwajcarskiej]. Lozanna 27 VI 1845 1845 1845 "Nouvelliste Vaudois" z 1 VII Ossolineum nie posiada tego czasopisma
256. [Przemówienie do młodzieży francuskiej]. Paryż 13 VIII 1845 1845 1845 "Les Ecoles, journal mensuel" septembre, Paris Ossolineum nie posiada tego czasopisma
257. Uchwała Rodaków Zebranych. Rzym 29 marca 1848 1848 1875-1876 A.Mickiewicz: Korespondencja. T.2. Wyd.3. Paryż 223.117
258. Skład Zasad. Rzym 29 marca 1848 1848 1875-1876 A.Mickiewicz: Korespondencja. J.w. J.w.
259. La Tribune des Peuples. Journal quotidien. Paris 1849 (158 numerów) 1849 1849 Paris 58.850; 294.152
260. L'Eglise officielle et le Messianisme par Adam Mickiewicz. I-II 1842-1844 1845 Paris. [Pierwodruk kursu III-IV] 51.949
261. Les Slaves. Cours professe au College de France. [T.1-5] 1840-44 1849 Paris. [Pierwodruk kursu I-II] 223.120
262. (Gdzie dobrze, tam ojczyzna...) 1850 1861 A.Mickiewicz: Pisma. T.1. Paryż 49.641
263. [Dajny litewskie zapisane przez Adama Mickiewicza] 1851 1927 Dajny litewskie zapisane przez A.Mickiewicza. Oprac.M.Bernsztejn, J.Otrębski. Wilno. 49.641
264. Memorandum a L.N. 1852 1870 La Politique du dix-neuvieme siecle. Paris 85.836; 131.038; 556.702; 561.051
265. (Bóg miłosierny wejrzał...) 1852 1911 A.Mickiewicz: Pisma. T.7. Brody. 131.955
266. Ach, już i w rodzicielskim domu... 1852 1859 "Czas" nr 117 294.788; 295.094
267. Elekcja Nerwy 1853 1868 A.Mickiewicz: Dzieła. T.4. Paryż. 134.957
268. Jacob Boehme 1853 1898 Warszawa. [Pierwodruk pod tytułem: Rozprawa o Jakóbie Boehmie] 103.214
269. Ad Neapolionem III Caesarum Augustum Ode in Bomersundum 1854 1854 "Le Constitutionnel", Paris Ossolineum nie posiada tego rocznika
270. Note sur la position de Riga 1854 1870 La Politique du dix-neuvieme siecle. Paris 85.836; 131.038; 556.702; 561.051
271. List do Redaktora "Przeglądu Poznańskiego" 1855 1855 "Przegląd Poznański" t.20 297.041
272. [Urywek pamiętnika Polki] 1855 1895 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. T.4. Poznań 87.538; 278.899; 279.273
273. [Conversation des malades] 1855 1895 W.Mickiewicz: Żywot A.Mickiewicza. J.w. J.w.
274. Response aux objections de la letre de Lord H. 1855 1870 La Politique du dix-neuvieme siecle. Paris 85.836; 131.038; 556.702; 561.051