F O R M U L A R Z E    R E W E R S Ó W

Formularze służące do wypełniania elektronicznych rewersów
Rewers
książek

(Czytelnia Główna
przy ulicy
Szewskiej 37)
Rewers
czasopism

(Czytelnia Czasopism
przy ulicy Sołtysowickiej 24)

Uwaga!
Ważna informacja!
 

Rewers wypożyczalni
(tylko dla osób uprawnionych)

Sprawdzenie stanu konta

 

Instrukcje wypełniania elektronicznych rewersów
=> Książki => Czasopisma


=> Strona główna <=